Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.

Bli företagskund

Bli företagskund hos K-Bygg

Som företagskund hos K-Bygg får du tillgång till en rad tjänster och verktyg som du har riktig nytta av i ditt arbete. Vi erbjuder också utbildningar och kampanjer.

Som företagskund på K-Bygg får du en personlig kontakt som ger dig snabb service och goda råd på vägen. Din kontakt hjälper dig också att planera, effektivisera och räkna på dina projekt. När det sedan är dags att påbörja projektet hjälper din kontakt till med plockhjälp och packning, eller leverans direkt till bygget om du föredrar det. Vi på K-Bygg hjälper dig genom hela projektet.

Som företagskund kan du betala kontant eller via faktura. När du skickat din ansökan gör vi en kontroll av företaget. Om du valt fakturering som betalningsmetod gör vi även en kreditprövning.

Välkommen med din ansökan som företagskund hos K-Bygg. Kontoansökan kan du ladda ner här och sedan lämna in eller maila till din butik. Alternativt fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

As a corporate customer at K-Bygg, you get a personal contact who gives you fast service and good advice along the way. Your contact also helps you plan, streamline and calculate your projects. When it’s time to start the project, your contact will help with picking help and packing, or delivery directly to the construction site if you prefer. We at K-Bygg help you throughout the project.

As a corporate customer, you can pay in cash or via invoice. Once you have sent your application, we will check the company. If you have chosen invoicing as the payment method, we also do a credit check.

Welcome with your application as a corporate customer at K-Bygg. You can download the account application here and then submit or email to your store. Alternatively, fill in the form below and we will contact you.

Skicka meddelande    X